Abonnementen

Een nieuwe manier van verzekeren

TCS anno 2014

Maak een afspraak

Samen evalueren we uw bestaande polissen!

Reisverzekering

Doorlopende reisverzekering

Voordelen

 • Voor de Basisdekking geen eigen risico.
 • Geen eindleeftijd voor meeverzekerde kinderen.Ongevallendekking: bijv. € 25.000 bij overlijden en tot € 75.000 bij blijvende invaliditeit.
 • Keuze voor een extra dekking voor sportuitrusting aanvullend op de dekking voor bagage.
 • Keuze bij de dekking Annulering voor verzekerde bedragen per persoon per reis.
 • Dekking mogelijk voor reizen binnen Nederland naar eigen vakantiewoning of stacaravan met vaste standplaats of boot met vaste ligplaats.
 • Keuze Annulering Garantie: bij afbreking van de reis wordt de héle reissom vergoed; niet alleen het nietgenoten gedeelte.

Wie is verzekerd?

 • Verzekerd zijn alle personen die op het polisblad staan als verzekerden.
 • Kinderen zijn ook meeverzekerd als ze uitwonend zijn, omdat ze stage lopen of dagonderwijs volgen. Dat mag zelfs in het buitenland zijn, zolang ze maar in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven.

Standaarddekking

 • Uw klant is verzekerd voor de schade die hij lijdt tijdens een reis:
 • - door overlijden, ziekte of een ongeval;
 • - door vervoersproblemen door stakingen, wegblokkades of slechte weersomstandigheden;  
 • - als hij onvoorzien terug moet naar Nederland.
 • De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit de kosten van:  
 • - speciaal ziekenvervoer (ambulancevliegtuig) of vervoer van een stoffelijk overschot naar Nederland; 
 • - reizen, verblijf en vervoer;
 • - opsporing, redding of berging.
 • De telefoonkosten voor bellen met de Alarmcentrale vergoeden wij volledig. Overige noodzakelijk gemaakte telefoonkosten worden vergoed tot bijv. € 100 per verzekerde per reis.
 • Uw klant is ook verzekerd voor schade die hij toebrengt aan een vakantieverblijf. Er wordt een maximaal bedrag per gebeurtenis vergoed en de schade moet minimaal € 25 bedragen.

Dekkingsgebied

 • Uw klant bepaalt zelf of hij verzekerd wil zijn in Europa of in de hele wereld.
 • Het dekkingsgebied Europa geldt ook voor reizen buiten Europa van maximaal 48 uur.
 • Voor een reis binnen Nederland geldt dat uw klant: 
 • - is verzekerd tijdens een reis met minimaal 1 overnachting tegen betaling;
 • - niet is verzekerd voor een reis of verblijf naar of bij familie of vrienden; 
 • - niet is verzekerd voor een reis of verblijf naar of in een onderkomen dat van een verzekerde is. Zoals een (vakantie)woning, een caravan op een vaste standplaats of een boot op een vaste ligplaats. Uw klant kan dit wel meeverzekeren met de dekking Eigen vakantieverblijf in Nederland.

Keuzedekkingen

Bagage

 • Wij dekken beschadiging, diefstal en verlies van bagage en reisdocumenten.
 • Verzekerde bedragen: totaal per verzekerde per reis:
 • - totaal voor alle verzekerden samen per reis: bedrag naar keuze 
 • - voor bepaalde spullen gelden maximale bedragen.
 • Belangrijke submaxima zijn: 
 • - beeld-, geluids- en computerapparatuur: per verzekerde per reis: bijv. € 1.500, voor alle verzekerden samen per reis: € 3.000; 
 • - telecommunicatieapparatuur (zoals mobiele telefooninclusief beltegoed): per verzekerde per reis: bijv. € 200.
 • Is de schade te repareren? Wij vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de waarde van het voorwerp voordat het beschadigd raakte.
 • Bij onherstelbare beschadiging, diefstal of verlies wordt bijv. vergoed : 
 • - de nieuwwaarde voor bagage niet ouder dan 1 jaar; 
 • - de dagwaarde voor bagage ouder dan 1 jaar;  
 • - de marktwaarde, als vervanging niet mogelijk is.

Extra sportuitrusting

 • Mogelijk als uw klant naast de dekking Bagage ook Aanvullend meeverzekert.
 • Aanvullend op het verzekerde bedrag van de dekking Bagage.
 • - Als uw klant sportuitrusting voor bijvoorbeeld winter-, berg-, golf- of surfsport meeneemt die dat bedrag te boven gaat. Het extra verzekerde bedrag is bijv. € 2.500 per reis voor alle verzekerden samen.

Geld

 • Dekt beschadiging, diefstal en verlies van geld.
 • Verzekerd bedrag: bijv. € 500 per reis voor alle verzekerden samen.

Geneeskundige kosten

 • De kosten van onvoorziene geneeskundige en tandheelkundige behandeling. Zoals de kosten van artsenbezoek, ziekenhuisopname, behandelingen en medicijnen.
 • Verzekerde bedragen:  
 • - geneeskundige behandeling in het buitenland: kostprijs; 
 • - geneeskundige (na)behandeling in Nederland: €bijv. 1.000 per verzekerde per reis; 
 • - tandheelkundige behandeling in het buitenland/ nabehandeling in Nederland: bijv. € 350 per verzekerde per reis.

Ongevallen

 • Een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de reis.
 • Verzekerde bedragen: bij overlijden bijv. € 25.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000.

Sporten en wintersport

 • Uw klant is verzekerd voor schade tijdens de beoefening van: 
 • - wintersport;
 • - bergsport 
 • - luchtsport 
 • - watersport met een meer dan normaal risico. Duiken valt onder watersport met een normaal risico en is standaard verzekerd op de Basisdekking en de door uw klant afgesloten keuzedekkingen;
 • - overige sporten met een meer dan normaal risico.
 • - de klant krijgt ook beschadiging, diefstal of verlies van wintersport- en bergsportartikelen vergoed als de dekking Bagage is meeverzekerd 
 • - soms worden ook vooraf skipassen, skilessen of gehuurde skiuitrusting die de klant door schade niet heeft kunnen bebruiken 

Hulp en huur vervoermiddel

 • Uw klant krijgt hulp als de bestuurder van het vervoermiddel waarmee uw klant de reis maakt in het buitenland uitvalt. Of als het vervoermiddel uitvalt. Onder hulp valt bijvoorbeeld het vervoer van het vervoermiddel. Of een noodreparatie aan het vervoermiddel langs de weg tot bijv. maximaal € 150.
 • Bij uitval van het vervoermiddel vergoeden wij:
 • - de huur van een vervangend vervoermiddel tot bijv. maximaal € 2.500 per vervoermiddel per reis;
 • - de extra kosten van verblijf tot bijv. maximaal 10 dagen en bijv. maximaal € 50 per dag per verzekerde per reis.

Eigen vakantieverblijf in Nederland

 • Uw klant is ook verzekerd voor reizen binnen Nederland naar een eigen vakantieverblijf. Zoals een eigen (vakantie)woning, een caravan op een vaste standplaats of een boot op een vaste ligplaats. Of een reis met een eigen kampeerauto.
 • De eventueel gekozen dekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen en Hulp en huur vervoermiddel gelden niet voor deze reizen in Nederland.