Abonnementen

Een nieuwe manier van verzekeren

TCS anno 2014

Maak een afspraak

Samen evalueren we uw bestaande polissen!

Zorgverzekering

Zorgverzekeringen

Kies de zorgverzekering die past bij uw leven

Veranderingen in 2013

De zorgverzekeringen in Nederland bestaan uit een basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. De overheid stelt de basisverzekering vast. De basisverzekering is voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt wettelijk verplicht. De overheid gaat ook in 2013 weer veranderingen in de basisverzekering doorvoeren. Wij informeren u graag over deze veranderingen.

Algemene informatie – hoe wij over zorg denken.

  • De basiszorgverzekering is een verplichte verzekering in Nederland.
  •  We kennen de basisverzekering en een aanvullende pakket dat aan moet sluiten bij uw persoonlijke wensen.
  • Diverse maatschappijen bieden zorgverzekeringen met uitgebreide vergoedingen en tegen een aantrekkelijke premie.
  • TCS heeft met een aantal maatschappijen afspraken kunnen maken met betrekking tot de voorwaarden en een gunstige premies kunnen afspreken.
  • Naast de polisvoorwaarden is hetgeen vergoed wordt ook van groot belang
  • De wijze waarop de vergoedingen geregeld en uitbetaald worden moet makkelijk en gebruiksvriendelijk zijn.
  • Wenst u een zorgverzekering op basis van restitutie of natura?
  • Dekkingen basisverzekering en aanvullende verzekering: hoe moet ik deze vergelijken?
  • Snelle inzage voor de verzekerde in wat wel en wat niet is verzekerd en hoe te handelen bij schade.Jaarlijks veranderen de tarieven, de eigen bijdrage en het pakket vergoedingen. Om die reden is tijdige en goede informatie belangrijk.
  • Wij willen u graag helpen met het maken van uw keuze.