Abonnementen

Een nieuwe manier van verzekeren

TCS anno 2014

Maak een afspraak

Samen evalueren we uw bestaande polissen!

Aansprakelijkheid

Als je aansprakelijk gesteld word of schuldig bent aan schade, kan hierop een beroep worden gedaan om schade te vergoeden/verhalen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door jouw schuld gewond raakt. In dat geval kun je ervan uitgaan dat je hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van jou en jouw gezin voor materiële schade (schade aan spullen) en letselschade (schade aan de gezondheid van mensen).

Wanneer ben je aansprakelijk?

Als je iets doet waardoor schade ontstaat, dan kun je daarvoor op grond van de wet aansprakelijk zijn. Dat betekent dat je de financiële schade moet vergoeden. Ook ben je aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat je niets hebt gedaan, terwijl je wel wat had moeten doen. Dit staat in de wet. Voor deze wettelijke aansprakelijkheid biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking.

Waarvoor ben je verzekerd?

Onder deze verzekering is gedekt:

 • Alles, wat niet met zoveel woorden in de polis is uitgesloten. Denk aan schade aan andermans spullen en gezondheid, Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking.
 • Schade veroorzaakt door jouw huisdier, of door (on) roerende zaken (zoals een huis of een stoel of keukentrap) die je bezit
 • Letselschade die gezinsleden bij elkaar veroorzaken, materiële schade van gezinsleden onderling is niet gedekt.
 • Vertegenwoordiging in een rechtszaak als dat nodig is. Gelukkig gebeurt dat niet vaak. De verzekeraar neemt jou dan alle rompslomp uit handen.

Voor wie geldt de verzekering?

 • Minderjarige kinderen zijn altijd meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen.
 • Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd als ze thuis wonen of buitenshuis wonen in verband met studie.
 • Het is mogelijk een alleenstaandendekking of een gezinsdekking af te sluiten. Heb je een gezinsdekking afgesloten, dan is ook de schade die je partner of een van je kinderen aan anderen toebrengt, verzekerd. Ook zijn inwonende ouders, schoonouders en grootouders onderdeel van het gezin.
 • Logés en personeel zijn ook meeverzekerd.

Let op.

 • Heb je geen gezin, dan kun je volstaan met een (goedkopere) dekking voor een alleenstaande.
 • Sommige verzekeraars bieden je de mogelijkheid vrijwillig een eigen risico te nemen, dan betaal je minder premie.
 • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie. Ook het hebben van dieren (en het aantal daarvan) of huizen (inclusief vakantiehuizen) beïnvloedt de hoogte van de premie niet.
 • De verzekeraar keert alleen uit wanneer sprake is van schade waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent en niet de schade waarvoor je je alleen moreel verantwoordelijk voelt.
 • Deze verzekering dekt niet het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor heb je een (wettelijk verplichte) Wam-verzekering nodig.
 • Ander motorisch voortbewogen materieel kan wel binnen de AVP vallen.
 • Het kan gebeuren dat je spullen die je leent, huurt of voor iemand bewaart, beschadigt en dat je hiervoor aansprakelijk bent. Lijkt het alsof het jouw eigen spullen zijn? Dit wordt ook wel opzicht genoemd. In dat geval vergoedt de verzekeraar de schade misschien niet. Eigen spullen zijn namelijk niet verzekerd.
 • Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Opzettelijk betekent dat iemand iets expres doet of juist niet doet. De gevolgen hiervan interesseren hem niet.