Abonnementen

Een nieuwe manier van verzekeren

TCS anno 2014

Maak een afspraak

Samen evalueren we uw bestaande polissen!

Fiets

De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires.

Over de rijwielverzekering

De rijwielverzekering vergoedt de schade die aan je fiets ontstaat door:

  • brand, ontploffing en blikseminslag;
  • diefstal (vaak met een eigen risico van bijvoorbeeld dertig procent);
  • alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van tien tot ongeveer 25 euro).

Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.

De rijwielverzekering is meestal een aflopende verzekering voor drie jaar. Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal of totaal verlies van het rijwiel binnen een halfjaar of een jaar (al naar gelang de polis) wordt de schade vergoed op basis van de verzekerde waarde. Dat is de nieuwwaarde van het rijwiel. Daarna vindt vergoeding van de nieuwwaarde plaats onder aftrek van een in de polis genoemd afschrijvingspercentage. Vaak is dat een vast percentage per maand, bijvoorbeeld twee procent.

Als dekkingsgebied geldt Nederland of Europa.

Aandachtspunten

  • De schade wordt niet altijd vergoed. Uitgesloten bijvoorbeeld is schade door slijtage of opzet;
  • schade tijdens snelheidswedstrijden;
  • schade die ontstaat wanneer het rijwiel is verhuurd;
  • Wanneer de fiets gestolen wordt, vindt geen vergoeding plaats als het rijwiel niet op slot is gezet of zich in een niet-afgesloten ruimte bevond. Verzekeraars willen doorgaans dat je bewijst dat je fiets wel op slot stond door de beide originele sleutels te tonen. Als je tussentijds één van die sleutels verliest, moet je dat aan de verzekeraar melden. De premie is afhankelijk van de nieuwwaarde van het rijwiel (en eventueel meeverzekerde accessoires), maar ook van de woonplaats van de verzekerde. Veel verzekeraars beperken de dekking of accepteren geen verzekeringen van verzekerden die wonen in de grote steden en hun randgemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Haarlem. De meeste verzekeraars accepteren geen rijwielen ouder dan één jaar en dure rijwielen. Ook race- en crossfietsen zijn moeilijk te verzekeren. Sommige verzekeraars accepteren alleen een rijwielverzekering als de verzekerde ook andere verzekeringen bij hen heeft gesloten.

Belangrijk: De rijwielverzekering dekt over het algemeen alleen de schade aan je eigen fiets en niet de schade die je toebrengt aan anderen. Dat aansprakelijkheidsrisico is wel gedekt op de AVP: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.