Abonnementen

Een nieuwe manier van verzekeren

TCS anno 2014

Maak een afspraak

Samen evalueren we uw bestaande polissen!

Levensverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Doel

Deze verzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit. De hoogte van het bedrag en de looptijd (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar) van de verzekering kun je zelf bepalen.

Korte omschrijving

Je kunt kiezen voor een gelijkblijvende en een aflopende risicoverzekering. Bij een gelijkblijvende verzekering is sprake van een de uitkering van een gelijkblijvend vast bedrag. Bij een aflopende risicoverzekering wordt de dekking lager naarmate de looptijd verstrijkt. Dat laatste levert premievoordeel op. Voor deze variant kun je bijvoorbeeld kiezen wanneer je de overlijdensrisicoverzekering koppelt aan de hypotheekschuld. Als je regelmatig op die schuld aflost, kan ook de dekking van de risicoverzekering navenant afnemen.

De polis keert uit aan degene die daartoe in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen.

Deze verzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) wordt voor veel doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner).

Vaak kun je premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en een extra uitkering bij overlijden door een ongeval meeverzekeren.

Over de uitkering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen. Of successierechten moeten worden betaald, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Spreek die goed door met de verzekeraar of je verzekeringsadviseur: een juiste verwerking van de gegevens op de polis, kan later veel belastinggeld uitsparen.

Let op!

  • Op het gebied van deze polissen bestaat een levendige concurrentie. Het is dus zinvol de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. In de polisvoorwaarden zitten weinig verschillen, omdat nauwelijks sprake is van uitsluitingen; alleen zelfdoding wordt gedurende een beperkte termijn uitgesloten.
  • De premie wordt uitgedrukt in euro’s per 5000 euro verzekerd bedrag en is afhankelijk van leeftijd en geslacht van de verzekerde en van de looptijd van de verzekering.
  • Veel verzekeraars hebben op hun site een module, waarmee je de voor jou geldende premie vrijblijvend kunt berekenen.
  • Soms geldt een korting voor niet-rokers.
  • Bij hoge verzekerde bedragen kan ook een medische keuring naar het hiv-virus worden gedaan.
  • Bij verzekeringen tegen het risico op overlijden kunnen verzekeraars de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens inschakelen als de verzekerde overlijdt binnen een jaar na aanvang van de verzekering, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding.