Abonnementen

Een nieuwe manier van verzekeren

TCS anno 2014

Maak een afspraak

Samen evalueren we uw bestaande polissen!

Aanhangwagen

 • Wat is de aanhangwagen-, boottrailer-, paardentrailer- of bagagewagenverzekering?
 • Uw aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen kan op veel manieren beschadigen.
 • U heeft een aanrijding. Of u bent het slachtoffer van vandalisme. Ook kan uw trailer worden gestolen.
 • Met deze verzekering bent u hiervoor verzekerd.

Welke risico’s dekt deze verzekering?

 • Over het algemeen dekt deze verzekering schade aan uw aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen. Deze schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, een aanrijding, vandalisme of diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat u de schade door dit soort gebeurtenissen vergoed krijgt.

Uw aansprakelijkheid

 • Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking? Dan vergoedt de verzekeraar de schade waarvoor u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u schade met uw aanhangwagen aan anderen veroorzaakt. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Zo kunt u zich vaak ook voor pechhulp verzekeren.
 • Let op: u bent alleen gedekt als de aanhangwagen is losgekoppeld van uw auto. Is de aanhangwagen aan uw auto vastgekoppeld? Dan is schade aan anderen gedekt onder de verplichte WAM-verzekering van de auto.

Materiële schade …

 • Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade

 • Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Opzet

 • Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?

 • De verzekeraar handelt schade af.
 • Nadat u de schade via ons heeft gemeld, regelt de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Dat doet hij met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen.
 • De verzekeraar informeert u over veranderingen
 • Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …
 • … uitbreiding of beperking van de dekking;
 • … aanpassing van de premie;
 • … verlenging van uw verzekering.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • U geeft ons volledige en juiste informatie als u de verzekering aangaat. Dan kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering aan uw aanhangwagen.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons. U geeft ons altijd volledige en juiste informatie.